Kurslängd, halvdag

Ca 5-6 timmar. Pris 7 450 SEK exklusive moms.

Kursinnehåll:

 • Fokus på vibrationer från tung fordonstrafik och spårburen trafik
 • Genomgång av begrepp och nomenklatur inom trafikvibrationsmätning - komfortmätning
 • Vad innebär ”komfortstandarden” Svensk Standard SS4604861?
 • Skillnader mellan ”skadestandarder” Svensk Standard SS025211 respektive DIN4150-3 Teil 3?
 • Vad skiljer svenska från internationella standarder avseende komfortvibrationer?
 • Hur utförs mätning avseende trafikvibrationer och komfort?
 • Hur kontrollera ett bjälklags grundfrekvens (egensvängningsfrekvens)?
 • Hur kontrollera hastigheten på fordon vid trafikvibrationsmätning?
 • Hur utvärdera trafikvibrationsmätning? Hur analysera trafikvibrationsmätning?
 • Hur presenteras mätresultat i rapport? Vad är viktigt att tänka på?
 • Genomgång av exempel på mätresultat från trafikvibrations- och komfortmätningar
 • Hur prognosticera trafikvibrationer utan att utföra mätning?
 • Vilka åtgärder finns för att förhindra eller minska trafikvibrationer och komfortstörningar?
 • Övningar och funderingar – enskilt och i grupp
 • Efter godkänt webbaserat kunskapstest erhålls kursintyg

Förkunskapskrav: Grundkurs i vibrationsmätning samt kunskaper i signalanalys och frekvensanalys rekommenderas.

Plats: 
Stockholm eller digitalt via Zoom-länk
Kursledare: Carl Lind
Kursinnehållet som pdf.

Kurs i komfortmätning, bild, trafikvibrationer vägtrafik, Tiliaconsult

Foto: Carl Lind