Kurslängd, 1 dag

Ca 8 timmar. Pris 8 950 SEK exklusive moms.

Kursinnehåll:

 • Varför utförs riskanalys för mark- och sprängningsarbeten? Vad är nyttan?
 • Vilka Svenska Standarder används? Vilka är de vanligaste anvisningarna och föreskrifterna?
 • Hur upprättas en riskanalys? Hur bestäms inventerings- och besiktningsområdet?
 • Hur genomförs inventering och vad identifieras i omgivningen?
 • Hur beräknas vibrationsrestriktioner för byggnader? Bakgrunden till V­0- och V10-nivåer?
 • Hur bestäms markförhållanden, grundläggning och V0-värde?
 • Hur hantera V0-värde om mark- eller grundläggningsförhållanden inte är känt?
 • Hur bestäms byggnadsfaktor, materialfaktor och verksamhetsfaktor?
 • Vad innebär avståndsfaktorn? Bakgrund till avståndsfaktorn?
 • Hur hanteras vibrationsrestriktioner på ledningar och anläggningar under mark?
 • Vilka skydds- och kontrollåtgärder bör ingå i en riskanalys?
 • Varför är det bra att behärska spräng- och grundläggningsteknik, vibrationsprognoser & laddningsberäkningar vid riskanalyser?
 • Hur kan kunskap inom mätteknik, signal- och frekvensanalys förbättra riskanalyser?
 • Efter godkänt webbaserat kunskapstest erhålls kursintyg

Förkunskapskrav: Grundkurs i omgivningspåverkan rekommenderas och gärna kurser i vibrationsmätning, signal- och frekvensanalys, samt bergsprängningsteknik.

Plats: Stockholm eller digitalt via Zoom-länk
Kursledare: Carl Lind
Kursinnehållet som pdf.

Kurs i Riskanalys vid sprängningsarbete, Tiliaconsult, foto: Mikael Ullén

Foto: Mikael Ullén