Kurslängd, 1 dag

Ca 8 timmar. Pris 5 950 SEK exklusive moms

Kunskapsorienterade kurs inom sprängteknik - ej behörighet till sprängkort

Kursinnehåll:

Fokus på sprängning ovan jord i tätort

 • Vad innebär bergsprängningsteknik?
 • Vilka viktiga begrepp förekommer inom sprängningsteknik?
 • Vad krävs för att spränga berg?
 • Vilka myndigheter och regelverk styr sprängningsarbeten?
 • Vilka är de vanligaste typerna av sprängningsarbeten?
 • Vad är skillnad på skonsam och försiktig sprängning?
 • Vilka metoder finns för att åstadkomma försiktig sprängning?
 • Hur utförs skonsam sprängning?
 • Hur bedöma skadezon i bergkontur från ett sprängämne?
 • Hur uppstår och förhindras stenkast vid sprängning?
 • Hur påverkar borrutrustningen och borrhålsdiametern sprängningsresultatet?
 • Hur uppstår dolor? Hur förhindra och hantera dolor?
 • Vilka är de viktigaste ekonomiska aspekterna vid bergsprängning?
 • Vilka typer av sprängämnen förekommer vid bergsprängning?
 • Vad är skillnad på tändmedel och tändsystem?
 • Vad innebär elektriska, icke-elektriska och elektroniska tändsystem?
 • Efter godkänt webbaserat kunskapstest erhålls kursintyg

(Inga särskilda förkunskapskrav)

Plats: Stockholm eller digitalt via Zoom-länk
Kursledare:
Carl Lind
Kursinnehållet som pdf.

Grundkurs i bergsprängningsteknik, Tilia Consult AB

Foto: Carl Lind