Kvalificerade tjänster till bygg- och infrastrukturprojekt

Tilia Consult erbjuder kvalificerade tjänster till branschen som helhet.

Tilia Consult tillför både ett kunskapsmässigt och kommersiellt mervärde.

Tilia Consult vill bidra till att öka kompetensen inom omgivningspåverkan från samhällsbyggnad samt att förbättra utförandet av tjänster inom området.

Se våra kundgrupper

Utredning

Tilia Consult erbjuder teknisk konsultation inom omgivningspåverkan från samhällsbyggnad.

Läs mer om teknisk konsultation

Utbildning

Tilia Consults kompetensutveckling är unik och kan tillföra stort värde för alla aktörer inom bygg- och anläggningsbranschen. Fokus ligger på  omgivningspåverkan från markarbeten och sprängningsarbeten.

Läs mer om kompetensutveckling
Tilia Consults kurser hittar du här

 

								 								 Tilia Consult, allmänt om tjänster och kundgrupper, foto M. Ullen

Foto: Carl Lind