Kvalificerade tjänster till bygg- och infrastrukturprojekt

Vi erbjuder kvalificerade tjänster till branschen som helhet.

Vi tillför både ett kunskapsmässigt och kommersiellt mervärde.

Vi vill bidra till att öka kompetensen inom omgivningspåverkan från samhällsbyggnad samt att förbättra utförandet av tjänster inom området.

Se våra kundgrupper

Utredning

Tilia Consult erbjuder teknisk konsultation inom omgivningspåverkan från samhällsbyggnad.

Läs mer om teknisk konsultation

Utbildning

Tilia Consults utbildningsverksamhet Tilia Academy är unik och kan tillföra stort värde för alla aktörer inom bygg- och anläggningsbranschen. Fokus ligger på  omgivningspåverkan från markarbeten och sprängningsarbeten.

Läs mer om kompetensutveckling
Våra kurser hittar du här
								 								 Tilia Consult, allmänt om tjänster och kundgrupper, foto M. Ullen

Foto: Carl Lind