Varför behövs kompetensutveckling?

Det är utvecklande

Kompetensutveckling är  viktigt för alla yrkesverksamma idag. Det är både personligt utvecklande och ökar chanserna att ta nästa steg i karriären. Det bidrar till att öka det yrkesmässiga självförtroendet.

Du blir effektiv

Både du och din arbetsplats påverkas positivt. Du kan dela med dig av dina nya kunskaper och med ökad kompetens är det lättare, att ta på sig mer kvalificerade arbetsuppgifter och att bli mer effektiv.

Du ökar din motivation

Regelbunden kompetensutveckling och motivation går hand i hand. Att gå på kurser, föreläsningar och workshops och att dela idéer med branchfolk ger ny energi.

Du har koll på trender

Vår omvärld snurrar snabbt och kompetens är ingenting statisk. Efterfrågan på kunnig arbetskraft är stor. Att hålla sig uppdaterad och att känna till de senaste arbetsmetoderna är av största vikt.

Du kan bidra till innovation

Ditt kunnande är din arbetsgivares största tillgång. Ju mer uppdaterad du är desto bättre blir du på att effektivt lösa problem, att förenkla gamla tillvägagångssätt, samt att se nya affärsmöjligheter.

För arbetsgivare och chefer är det en  konkurrensfördel att erbjuda kompetensutveckling.

Tilia Consult erbjuder unika kurser via Tilia Academy

Tilias kursprogram som pdf     

Vår kompetensutveckling är unik och kan tillföra stort värde för alla aktörer inom bygg- och anläggningsbranschen. Fokus ligger på omgivningspåverkan från markarbeten och sprängningsarbeten.

Kurserna hjälper dig att tillgodose behoven av kompetensutveckling. Oberoende om det handlar om medarbetare, chefer eller tjänstemän i byggprojekt och anläggningsprojekt.

Du kan få ökad förmåga att utföra komplexa arbetsuppgifter, bli en bättre kravställare i upphandlingar.

Det fungerar utmärkt att delta i  kursverksamhet även om man redan gått traditionella kurser i sprängteknik t ex grundkurs, ovanjordskurs eller kurs för ansvarig sprängarbetsledare.

Se vad kursdeltagare säger om kurserna och Carl Lind.

Digitalt

På några av våra kurser, kan du välja att delta på distans, via Zoom.

Vår samarbetspartner Vesterlins ser då till att tekniken fungerar som den ska. En IT-butler finns tillgänglig både före och under kursen för dig som väljer att delta online.

På anmälningssidan kan du se vilka kurser det gäller.

Kompetensutveckling till verksamheter

Våra kurser kan även företagsbeställas, och vi genomför dem gärna i era konferenslokaler. Det är mycket uppskattat eftersom det ger möjlighet till fria diskussioner, skapar lagkänsla och stärker företagskulturen. Det är även tids- och kostnadseffektivt för verksamheten att kurser hålls i er vanliga kontorsmiljö.

Kontakta Carl Lind på telefon 0708-81 40 47 eller skicka ett mejl till utbildning@tiliaconsult.se för mera information om minsta antal kursdeltagare samt kostnadsförslag.

Vårt kursprogram

Våra kurser ska kombineras med praktiska erfarenheter från yrkeslivet.

 

 


Övriga konsultationstjänster

Teknisk konsultation inom omgivningspåverkan från samhällsbyggnad, med betoning på markarbeten och sprängningsarbeten.
Läs mer om dessa tjänster.

Tilia Consult, startsida, expert inom omgivningspåverkan från samhällsbyggnad

Foto: Mikael Ullén. Kollage: Kati Mets