Varför behövs kompetensutveckling?

Det är utvecklande

Kompetensutveckling är  viktigt för alla yrkesverksamma idag. Det är både personligt utvecklande och ökar chanserna att ta nästa steg i karriären. Det bidrar till att öka det yrkesmässiga självförtroendet.

Du blir effektiv

Både du och din arbetsplats påverkas positivt. Du kan dela med dig av dina nya kunskaper och med ökad kompetens är det lättare, att ta på sig mer kvalificerade arbetsuppgifter och att bli mer effektiv.

Du ökar din motivation

Regelbunden kompetensutveckling och motivation går hand i hand. Att gå på kurser, föreläsningar och workshops och att dela idéer med branchfolk ger ny energi.

Du har koll på trender

Vår omvärld snurrar snabbt och kompetens är ingenting statisk. Efterfrågan på kunnig arbetskraft är stor. Att hålla sig uppdaterad och att känna till de senaste arbetsmetoderna är av största vikt.

Du kan bidra till innovation

Ditt kunnande är din arbetsgivares största tillgång. Ju mer uppdaterad du är desto bättre blir du på att effektivt lösa problem, att förenkla gamla tillvägagångssätt, samt att se nya affärsmöjligheter.

Foto: Carl Lind

Tilia Consult erbjuder unika kurser

Tilias kursprogram som pdf     

Tilia Consults kompetensutveckling är unik och kan tillföra stort värde för alla aktörer inom bygg- och anläggningsbranschen. Fokus ligger på  omgivningspåverkan från markarbeten och sprängningsarbeten.

Kurserna hjälper dig att tillgodose behoven av kompetensutveckling. Oberoende om det handlar om medarbetare, chefer eller tjänstemän i byggprojekt och anläggningsprojekt.

Du kan få ökad förmåga att utföra komplexa arbetsuppgifter, bli en bättre kravställare i upphandlingar.

Det fungerar utmärkt att delta i Tilia Consults kursverksamhet även om man redan gått traditionella kurser i sprängteknik t ex grundkurs, ovanjordskurs eller kurs för ansvarig sprängarbetsledare.

Se vad kursdeltagare säger om Tilia Consults kurser och Carl Lind.

För arbetsgivare och chefer är det en konkurrensfördel att erbjuda kompetensutveckling.

Kompetensutveckling till verksamheter
- i grupp eller individuellt

Tilia Consults kurser kan även företagsbeställas och vi genomför de gärna i era konferenslokaler. Det är mycket uppskattat eftersom det ger möjlighet till fria diskussioner, skapar lagkänsla och stärker företagskulturen. Det är även tids- och kostnadseffektivt för verksamheten att kurser hålls i er vanliga kontorsmiljö.

Kontakta Carl Lind på telefon 0708-81 40 47 eller skicka ett mejl till utbildning@tiliaconsult.se för mera information om minsta antal kursdeltagare samt kostnadsförslag.

Individuell kompetensutveckling innebär handledning och rådgivning av främst yngre medarbetare eller mindre grupper- Talent Management.


Tilia Consults kursprogram

Diskussioner och reflektioner


 

Intervallfilm schaktning

Exempel på markarbeten och grundläggningsarbeten. Till exempel schaktning, pålning av betongpålar och borrning av stålrörspålar.  I högra delen av arbetsplatsen framgår svetsad spont även benämnd Berlinerspont eller glesspont.
Foto: Carl Lind

Tilia Consults kurser ska kombineras med praktiska erfarenheter från yrkeslivet.

 

 

Övriga konsultationstjänster

Teknisk konsultation inom omgivningspåverkan från samhällsbyggnad, med betoning på markarbeten och sprängningsarbeten.
Läs mer om dessa tjänster.


Tilia Consult, startsida, expert inom omgivningspåverkan från samhällsbyggnad

Foto: Mikael Ullén. Kollage: Kati Mets