Hantering av personuppgifter

För att tydligare beskriva hur Tilia Consult och Tilia Academy (Tilia) hanterar dina personuppgifter har vi tagit fram denna information som förklarar hur företaget samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter.

Nedan beskrivs också dina rättigheter och hur du kan använda dig av dem.

De personuppgifter som används utgörs av de uppgifter du lämnar till oss i samband med offerter, uppdragsbekräftelser, fakturering eller vid kursanmälan. Ändamålet med personuppgifterna är att företaget ska kunna utföra administrativa uppgifter till exempel fakturering, kundanalys och affärsutveckling, ta kontakt med dig i samband med kursarrangemang, registrera kursresultat eller kursintyg, hantera kursenkäter eller utskick i samband med nyhetsbrev och marknadsföring.

Tilia har avtal med flertal personuppgiftsbiträden som hanterar dina personuppgifter i samband med företagets administration. Företaget lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part och överför inga personuppgifter till ett så kallat tredjeland (land utanför EU/EES).

Om du har frågor rörande Tilias hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter kopplade till hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila till kontakt@tiliaconsult.se. Du kan då få felaktiga personuppgifter rättade, få dina personuppgifter raderade eller få veta hur länge vi kommer att lagra personuppgifterna.

Vid begäran om att radera dina uppgifter som registrerats i samband med kursverksamhet, innebär det att vi i framtiden inte kan hjälpa dig med att intyga att du genomfört en kurs hos oss.


Om Kakor

Tiliaconsult.se använder endast kakor (cookies) för att underlätta ditt besök på sidan, samt för sidans säkerhet.