Kurslängd, 1 dag

Ca 8 timmar. Pris 7 950 SEK exklusive moms.

Kursinnehåll:

 • Vad är grundläggande vågrörelselära?
 • Vad innebär grundläggande vibrationsanalys? Signal- och frekvensanalys?
 • Vad är sambandet mellan svängningshastighet och acceleration, förskjutning samt frekvens?
 • Vad är skillnad på resonans och egensvängning?
 • Vad är skillnad på vibrationer från jordbävning jämfört med mark- eller sprängningsarbeten?
 • Vad är normala nivåer på vibrationer och luftstötvågor från mark- och sprängningsarbeten?
 • Hur fungerar mätsystem och webbapplikationer?
 • Vilka är benämningarna på komponenter i mätsystem för vibrations- och luftstötvågsmätning?
 • Vad innebär kalibrering av mätsystem?
 • Hur utvärderas vibrationer? Vad innebär toppvärde, intervallvärde och kurvförlopp?
 • Vad är viktigt att tänka på när man mäter vibrationer och luftstötvågor?
 • Hur monteras mätpunkter på byggnader, anläggningar och vibrationskänslig utrustning?
 • Mättekniska skillnader i svenska standarder avseende vibrationsmätning
  SS4604866:2011Sprängstandarden”  SS025211 Pålningsstandarden
  SS4604861 Komfortstandarden  SS025210Luftstötvågsstandarden
 • Efter godkänt webbaserat kunskapstest erhålls kursintyg

Förkunskapskrav: Grundkurs i omgivningspåverkan rekommenderas.

Plats: Stockholm eller digitalt via Zoom-länk
Kursledare: Carl Lind
Kursinnehållet som pdf.

Foto: Cecilia Jansson, Sigicom/Carl Lind