Vilka räknas till övriga?

Övriga kunder avser både offentliga eller privata verksamheter.

Det kan röra sig om fastighetsbolag, fastighetsförvaltare, försäkringsbolag, myndigheter eller företag som arbetar inom energi eller infrastruktur.

Även jurister som arbetar med fastighetsfrågor, miljöfrågor och tillståndsfrågor, räknas hit.

Rådgivning Utredning
Stöd

Vad vi erbjuder

Rådgivning, utredningsarbete och kompetensutveckling till chefer, verksamhetsansvariga, ledningsgrupper och inte minst handläggare som arbetar inom eller nära omgivningspåverkan från samhällsbyggnad.

Stöd till anläggningsägare att upprätta föreskrifter eller anvisningar för markarbeten och sprängningsarbeten. Inte minst att ange rimliga vibrationsrestriktioner.
Läs mer om konsultationstjänster.

Tilia Consult, övriga kunder

Foto: Mikael Ullén

Behöver du kompetensutveckling?

Kompetensutveckling kan handla om att lära sig mer om omgivningspåverkan från mark- och sprängningsarbeten.

Eller om grundläggande bergsprängningsteknik och vibrationsmätning.

Se vårt kursutbud!