Kunskapstest

Samtliga kurser avslutas med ett webbaserat kunskapstest. Vid kunskapstestet väljs tio frågor slumpmässigt ur en frågebank.

 

Kursintyg

Efter godkänt resultat på kunskapstestet, skickas kursintyget till deltagarens e-post.