Vem är beställare?

Beställare är privata eller offentliga beställare av byggprojekt, anläggningsprojekt och infrastrukturprojekt.

Tilia Consult erbjuder teknisk projektstöd och specialiststöd till beställare och beställarrepresentanter. Beställarrepresentanter kan vara projektledare, projekteringsledare och byggledare.

Hjälp att bedöma omfattning på kontrollåtgärder vid mark- och sprängningsarbeten

Vad Tilia Consult kan göra för dig

Beställaren kan få kompetensförstärkning till den befintliga organisationen eller projektet.

Tilia Consult tillhandahåller  rådgivning inom mätteknik och mätutförande avseende markvibrationer, luftstötvågor, buller och stomljud.
Det kan röra sig om att upprätta kontrollprogram, stöd till upprättande av arbetsberedningar eller planering av mätutförande avseende vibrationer och buller.

Tilia Consult erbjuder även granskning och rimlighetsbedömningar av bygghandlingar avseende omgivningspåverkan,
t ex riskanalyser, kontrollprogram, sprängplaner, spräng-PM.

Rapporter och handlingar.
Tilia Consult hjälper beställare att bedöma om omfattning och utförande på vibrationsmätning och syneförrättning är korrekt.
Stöd inom vibrationsanalys t ex signal- och frekvensanalys.

Projektstöd i tillståndsarbete, till exempel MKB i delar som berör omgivningspåverkan från markarbeten och sprängningsarbeten. Inte minst vibrationspåverkan.

Välkommen att höra av dig!
Tilia Consult, kunder/Beställare

Foto: Mikael Ullén

Tilia Academy

Behöver du kompetensutveckling? Tilia Consults utbildningsverksamhet Tilia Academy erbjuder unika kurser. I vårt kursprogram ingår bland annat bergsprängningsteknik, vibrationsmätning och riskanalys. Samt uppskattade grundkurser i omgivningspåverkan.

Läs mer om våra kurser.