Vem är entreprenör?

Med entreprenörer avses både byggentreprenörer, anläggningsentreprenörer och bergsprängningsentreprenörer – bergsprängare.

Du kan till exempel vara arbetschef, platschef, arbetsledare, ansvarig sprängarbetsledare eller sprängarbas.

Behöver du hjälp med laddningsberäkning eller vibrationsanalys?

Tilias Consults, kunder, entreprenörer

Foto: Mikael Ullén

Vad Tilia Consult erbjuder

Du kan få hjälp med riskanalyser eller upplägg för kontrollprogram. Till exempel hantering och utvärdering av vibrationsmätning, eller konsekvensbedömningar av låga eller otydliga vibrationsrestriktioner vid markarbeten och sprängningsarbeten.

Tilia Consult erbjuder även stöd i upphandlingsarbete, indriftsanalyser, laddningsberäkningar, vibrationsprognoser och vibrationsanalys vid produktion.

Tekniskt stöd vid upprättande av sprängplaner, arbetsberedningar eller rådgivning inom vibrationsmätning, vibrationsisolering och besiktning eller syneförrättning.

Välkommen att ta kontakt!

Tilia Consult har kurser

Kompetensutveckling för entreprenörer kan handla om att lära sig mer om vibrationsmätning eller riskanalys.

Eller utföra vibrationsprognoser och laddningsberäkningar.

Läs mer om alla kurser.


Kurser utförs i grupp men även enskild kompetensutveckling är möjlig.
Hör gärna av dig om du är intresserad av att få veta mer!