Kurslängd, 1 dag

Ca 8 timmar. Pris 6 450 SEK exklusive moms.

Kursinnehåll:

Fokus på undermarksanläggningar

 • Vad innebär besiktning enligt SS4604861
 • Varför och hur vibrationer mäts SS4604866:2011 ”Sprängstandarden”
 • Skillnader mellan SS4604866 ”Sprängstandarden” och SS025211 ”Pålningsstandarden”
 • Vad innebär vibrationsanalys samt skillnaderna mellan signal- och frekvensanalys
 • Vad är normala nivåer på vibrationer från mark- och sprängningsarbeten
 • Bra att veta om luftstötvågor
 • Varför och hur utförs en riskanalys
 • Hur bestäms inventerings- och besiktningsområdet i riskanalys
 • Skillnaden mellan V0, V10, Vmax och bakgrunden till V0- och V10 -nivåer
 • Hur påverkas ledningar, kulvertar och tunnlar vid sprängning, spontning samt pålning
 • Skydds- och kontrollåtgärder som bör ingå i en riskanalys
 • Myndigheter och regelverk som styr sprängningsarbeten
 • Viktiga begrepp inom sprängningsteknik ovan och under mark
 • Metoder för att åstadkomma försiktig sprängning
 • Hur utförs skonsam sprängning samt innebörden av sprängskadezon
 • Innebörd av konturhål, hjälpare, tätsöm och ”sömborrning”
 • Vibrationsdämpande åtgärder, olika typer och varför de utförs
 • Efter godkänt webbaserat kunskapstest erhålls kursintyg

(Inga särskilda förkunskapskrav)

Plats: Stockholm eller digitalt via Zoom-länk
Kursledare: Carl Lind
Kursinnehållet som pdf.

Grundkurs i omgivningspåverkan från mark- och sprängningsarbeten, Tilia Consult AB

Foto: Mikael Ullén