Om Carl Lind

Jag är utbildad civilingenjör och har specialistkompetens från små och stora bygg- och anläggningsprojekt sedan 20 år.

Jag har arbetat i projekterings- och byggskedet inom privata och offentliga projekt i främst Göteborgs- och Stockholmsområdet.

Med en gedigen erfarenhet som konsult och teknisk chef i ett större branschföretag, är jag väl förtrogen med att hantera utmaningar som projekt och omgivning ställs inför.

Under många år har jag även arbetat med utbildning, kompetensutveckling, samt handledning av tekniska konsulter i branschen.

Bakgrund

2000, Civilingenjörsexamen inom Väg och Vatten, Chalmers.

2000-2005, Nitro Consult i Göteborg som spräng- och vibrationsteknisk konsult inom mark- och sprängningsprojekt.

Flyttade 2005 till Nitro Consults Stockholmskontor, där jag främst arbetade  i stora infrastrukturprojekt, som till exempel Norra länken, Citybanan, slutförvar för använt kärnbränsle samt Anneberg-Skanstull Tunneln.

2014-2017, Teknisk chef på Nitro Consult. Befattningen innebar extern konsultation, handledning och kompetensutveckling av företagets konsulter.
Ansvarig för Nitro Consults internutbildningar samt företagets kalibreringsverksamhet.

2017, startade företaget Tilia Consult AB.

Carl lind, Tilia Consult AB, specialist inom omgivningspåverkan

Tilia Consult gör komplexa frågeställningar begripliga och hanterbara.

 

Om Tilia Consult AB

Tilia Consult AB arbetar för att förbättra kvaliteten och branschkompetensen inom omgivningspåverkan från samhällsbyggnad, främst från markarbeten och sprängningsarbeten.

Tilia Consult är en kompetent och unik aktör som vänder sig till branschen som helhet.

Tilia Consults grundare Carl Lind har genuint branschintresse, bred branschkompetens och bygger sina kundrelationer på kompetens, pålitlighet och tydlighet.

Tilia Consult utför sina leveranser i rätt tid och med rätt kvalitet.

GDPR