Kvalificerade tjänster till branschen som helhet

Tilia Consult erbjuder kvalificerade tjänster till branschen som helhet.

Tilia Consult tillför både ett kunskapsmässigt och kommersiellt mervärde.

Tilia Consult vill bidra till att öka kompetensen inom omgivningspåverkan från samhällsbyggnad samt att förbättra utförandet av tjänster inom området.

Tilia Consults kurser hittar du här
								 Tilia Consult, allmänt om tjänster och kundgrupper, foto M. Ullen

Foto: Carl Lind