Kurslängd, 1 dag

Ca 8 timmar. Pris 9 450 SEK exklusive moms.

Kursinnehåll:

Kursdeltagaren behöver ha med sig en dator!

 • Fokus på vibrationer från trafik, mark- och sprängningsarbeten. Vad är nyttan med frekvensanalys?
 • Genomgång av begrepp och nomenklatur inom frekvensanalys
 • Vad innebär upplösning, läckage, vikning, Spuriousfrekvens och Nyquistfrekvens?
 • Vad är smalbandigt och bredbandigt frekvensspektrum?
 • Vad innebär fönsterfunktioner? Vad innebär trunkering?
 • Vad är skillnad på frekvensanalys enligt DFT eller FFT?
 • Vad innebär FFT PSD, FFT ESD, FFT TS, FFT RMS?
 • Genomgång av enheter inom frekvensanalys – U²/Hz, U² x s/Hz, U x s, U RMS
 • Skillnad i frekvensanalys vid olika enheter – mm/s, m/s² och um
 • Skillnad i frekvensanalys vid olika frekvensområden
 • Om mjukvara och webbapplikationer – vad används textfiler och binärfiler till
 • Övningar i webbapplikation Vipnet och funderingar – enskilt och i grupp
 • Riktlinjer för val av frekvensanalys och fönster vid transienta samt kontinuerliga vibrationer
 • Riktlinjer för hur bedöma markslag/undergrund genom frekvensanalys
 • Efter godkänt webbaserat kunskapstest erhålls kursintyg

Förkunskapskrav: Grundkurs i vibrationsmätning och kurs i Signalanalys. Gärna praktisk erfarenhet av vibrationsmätteknik i 2-3 år.

Plats: Stockholm
Kursledare:
Carl Lind
Kursinnehållet som pdf.

Kurs i avancerad mätteknik frekvensanalys, Tiliaconsult

Foto: Carl Lind

Tilia Consults kurser ska kombineras med praktisk erfarenhet från yrkeslivet.