Kurslängd, 1 dag

Ca 8 timmar. Pris 9 450 SEK exklusive moms

Kursinnehåll:

Kursdeltagaren behöver ha med sig en dator!

 • Fokus på vibrationer, luftstötvågor och vattenstötvågor från mark- eller sprängningsarbeten
 • Vad är nyttan med signalanalys?
 • Begrepp och nomenklatur inom signalanalys
 • Enheter - um, mm/s, m/s², mm/s RMS, kPa, MPa, Pas, Pa
 • Mätområde, frekvensområde, delningsfilter, låg- och högpassfilter
 • Samplingsfrekvens, känslighet, upplösning, dynamik, brus, klippning
 • Skillnader mellan svenska och internationella standarder avseende vibrationsmätning
 • Vad innebär frekvensvägning?
 • Skillnad på statisk och dynamisk mätteknik
 • Genomgång av sensorer - geofon, accelerometer, mikrofonkapsel, vattenstötvågsgivare
 • Vad innebär MEMS-teknologi
 • Om mjukvara och webbapplikationer – vad används text- och binärfiler till?
 • Övningar och funderingar enskilt och i grupp
 • Efter godkänt webbaserat kunskapstest erhålls kursintyg

Förkunskapskrav: Grundkurs i vibrationsmätning och praktisk erfarenhet av vibrationsmätteknik i cirka 2 år.

Plats: Stockholm
Kursledare:
Carl Lind
Kursinnehållet som pdf.

Kurs signalanalys, Tiliaconsult

Foto: Carl Lind

Tilia Consults kurser ska kombineras med praktiska erfarenheter från yrkeslivet.