Kurslängd, 1 dag

Ca 8 timmar. Pris 9 950 SEK exklusive moms.

Kursinnehåll:

Kursdeltagaren behöver ha med sig en dator!

 • Fokus på sprängningsarbeten ovan och under mark i tätort – försiktig sprängning
 • Vad är nyttan av att kunna utföra laddningsberäkningar och vibrationsprognoser?
 • Vad påverkar storleken på vibrationer från sprängning?
 • Vilka begrepp och nomenklatur används vid vibrationsprognoser & laddningsberäkningar?
 • Hur utförs laddningsberäkningar och vibrationsprognoser?
 • Vad är skillnaden mellan svenska och internationella beräkningsfunktioner?
 • Bakgrund till K-värden? Hur används Langefors-Kihlströms samband/K-värdesfunktionen?
 • Hur ska empiriska K-värden väljas vid olika markslag och avstånd?
 • Bakgrund till skallagsberäkning? Hur utförs skallagsberäkning – linjär regressionsanalys?
 • Vad innebär skaldistans/skalfaktor, standardavvikelse, A50, A84, A95, A98 samt B?
 • Hur ska empiriska A- & B-konstanter väljas vid skallagsberäkning för olika markslag?
 • Vad är viktigt att tänka på vid laddningsberäkningar, vibrationsprognoser och långa avstånd?
 • Hur reduceras vibrationer vid sprängning?
 • Övningar i vibrationsprognoser och laddningsberäkningar
 • Efter godkänt webbaserat kunskapstest erhålls kursintyg

Alla kursdeltagare i Vibrationsprognoser och laddningsberäkningar, får kostnadsfri tillgång till webbapplikationen Tiliacalc i 6 månader.

Förkunskapskrav: Grundkurs i bergsprängningsteknik eller motsvarande, samt gärna kurs i omgivningspåverkan från mark- och sprängningsarbeten.

Plats: Stockholm
Kursledare:
Carl Lind
Kursinnehållet som pdf.

Tilia Consult kurs i vibrationspronoser och laddningsberäkningar

Foto: Mikael Ullén