NÄR?

Kursdatum bestäms löpande

När tillräckligt många intresseanmälningar kommit in, sätter vi kursdatum.
Datum och plats meddelas senast fyra veckor innan kursstart.

Antal platser är begränsade.
Gör din intresseanmälan i formuläret!


Tid för heldagar: cirka 8.30-16.30
Tid för halvdagar: 9.00-14.00


VAR?

Kurser som hålls på plats i Stockholm

På kurser i Frekvensanalys, Signalanalys, Vibrationsprognoser & laddberäkningar och Vibrationsisolering kan du endast delta på plats.

Kurser där du även kan delta online

På kurser i Vibrationsmätning, Omgivningspåverkan, Riskanalys, Skadeutredning, Bergsprängningsteknik och Trafikvibrationer kan du välja att medverka på plats eller online.

Lunch och kaffe ingår i de kurser som genomförs på plats.


Annan ort

Vi genomför även kurser hos företag och verksamheter, kontakta oss för mer information.


Tilias kurser och priser

Online eller på plats:

Vibrationsmätning
Välj: I Stockholm eller via Zoom
heldag, 7 950 SEK exklusive moms

Bergsprängningsteknik
Välj: I Stockholm eller via Zoom
heldag, 5 950 SEK exklusive moms

Omgivningspåverkan–fokus på byggnader
Välj: I Stockholm eller via Zoom
heldag, 6 450 SEK exklusive moms

Omgivningspåverkan–fokus på undermarksanläggningar
Välj: I Stockholm eller via Zoom
heldag, 6 450 SEK exklusive moms

Riskanalys mark- och sprängningsarbeten
Välj: I Stockholm eller via Zoom
heldag, 8 950 SEK exklusive moms

Trafikvibrationsmätning och komfortvibrationer
Välj: I Stockholm eller via Zoom

halvdag, 7 450 SEK exklusive moms

Skadeutredning
Välj: I Stockholm eller via Zoom
heldag, 9 450 SEK exklusive moms

Endast på plats i Stockholm:

Signalanalys-Avancerad mätteknik
heldag, 9 450 SEK exklusive moms
(Deltagaren ska ha med sig egen dator)

Frekvensanalys–Avancerad mätteknik
heldag, 9 450 SEK exklusive moms
(Deltagaren ska ha med sig egen dator)

Vibrationsprognoser och laddningsberäkningar
heldag, 9 950 SEK exklusive moms
(Deltagaren ska ha med sig egen dator)

Vibrationsisolering
halvdag, 5 950 SEK exklusive moms
(Praktisk övning ingår i kursen)


Samtliga kurser avslutas med ett webbaserat kunskapstest. Vid kunskapstestet väljs tio frågor slumpmässigt ur en frågebank. Efter godkänt resultat skickas kursintyget till deltagarens e-post.


Tilias kursprogram, pdf
Info & priser, pdf

Intresseanmälan/kursanmälan