Våra kursdatum bestäms löpande

När  tillräckligt många intresseanmälningar har kommit in, sätter vi ett kursdatum.
Datum och plats meddelas alltid senast fyra veckor innan kursstart.

Gör en intresseanmälan till den kurs du vill delta i!

Vänta inte med att göra din anmälan. Antal platser är begränsade.

 


Kursinformation

Tid för heldagar: 8.30-16.30
Tid för halvdagar: 9.00-14.00

Lunch och kaffe ingår.
Till alla kurser får deltagarna ett tryckt kompendium.

De flesta kurser hålls i Stockholm.
Om underlaget är tillräckligt kan kursen hållas på annan ort.

Välj kurs och gör din intresseanmälan i formuläret!

Tilias kurser och priser

Vibrationsmätning:
Intresseanmälan
heldag, 7 450 SEK exklusive moms

Bergsprängningsteknik
Intresseanmälan
heldag, 5 950 SEK exklusive moms

Signalanalys-Avancerad mätteknik:
Intresseanmälan
heldag, 9 450 SEK exklusive moms
(Deltagaren ska ha med sig egen dator)

Frekvensanalys–Avancerad mätteknik:
Intresseanmälan
heldag, 9 450 SEK exklusive moms
(Deltagaren ska ha med sig egen dator)

Vibrationsisolering:
Intresseanmälan
halvdag, 5 950 SEK exklusive moms

Omgivningspåverkan–fokus på byggnader:
Intresseanmälan
heldag, 5 950 SEK exklusive moms

Omgivningspåverkan–fokus på undermarksanläggningar:
Intresseanmälan
heldag, 5 950 SEK exklusive moms

Riskanalys mark- och sprängningsarbeten:
Intresseanmälan
heldag, 8 950 SEK exklusive moms

Vibrationsprognoser och laddningsberäkningar:
Intresseanmälan
heldag, 9 950 SEK exklusive moms
(Deltagaren ska ha med sig egen dator)

Trafikvibrationsmätning och komfortvibrationer:
Intresseanmälan
halvdag, 7 450 SEK exklusive moms

Skadeutredning:
Intresseanmälan
heldag, 8 950 SEK exklusive moms


Samtliga kurser avslutas med ett webbaserat kunskapstest. Vid kunskapstestet väljs tio frågor slumpmässigt ur en frågebank. Efter godkänt resultat skickas kursintyget till deltagarens e-post.


Tilias kursprogram, pdf
Info & priser, pdf