Kurslängd, 1 dag

Ca 8 timmar. Pris 6 450 SEK exklusive moms.

Kursinnehåll:

Fokus på byggnader

 • Vad innebär omgivningspåverkan från olika typer av mark- eller sprängningsarbeten?
 • Bergsprängningsteknik – hur definieras olika sprängningsarbeten ovan och under mark?
 • Skillnad på försiktig och skonsam sprängning?
 • Olika typer av vibrationsdämpande åtgärder vid sprängningsarbeten och varför utförs de?
 • Hur utförs laddningsberäkningar och vibrationsprognoser? Vad används de till?
 • Varför och hur utförs en riskanalys för mark- eller sprängningsarbeten?
 • SS4604866:2011 ”Sprängstandarden” – varför och hur mäts vibrationer?
 • Skillnader mellan SS4604866:2011 ”Sprängstandarden” och SS025211 ”Pålningsstandarden”?
 • Vad innebär vibrationsanalys? Signal- och frekvensanalys? Vad används de till?
 • SS025210 ”luftstötvågsstandarden” – Varför och hur mäts luftstötvågor?
 • NFS2004:15 ”byggbuller” - Skillnaden mellan buller och stomljud? Varför och hur mäts buller?
 • SS4604860 ”Besiktningsstandarden” – Vad innebär syneförrättning/besiktning? Varför besikta byggnader och anläggningar? Varför är det viktigt med väl utförda besiktningsprotokoll?
 • Efter godkänt webbaserat kunskapstest erhålls kursintyg

(Inga särskilda förkunskapskrav)

Plats: Stockholm eller digitalt via Zoom-länk
Kursledare: Carl Lind
Kursinnehållet som pdf.

Grundkurs i omgivningspåverkan från mark- och sprängningsarbeten, Tilia Consult AB

Foto: Carl Lind