Kompetens

Pålitlighet

Tydlighet

Konsultation och utredningsarbete

Tilia Consult erbjuder teknisk konsultation inom omgivningspåverkan från samhällsbyggnad, med fokus på markarbeten, sprängningsarbeten och tunnelborrning. Med omgivningspåverkan avses främst vibrationspåverkan, stomljudspåverkan och bullerpåverkan.
Läs mer om TEKNISK KONSULTATION!

Foto: Carl Lind

Kurser och kompetensutveckling

Tilia Consult erbjuder unika kurser och kompetensutveckling inom omgivningspåverkan från mark- och sprängningsarbeten.
Tilia Consult har ett stort utbud av kurser. Föreläsare är Carl Lind som har lång erfarenhet som kursledare.
Läs mer om TILIA CONSULTS KURSER!
Till Kursanmälan

Kursprogrammet 2019 som PDF

Tilia Consult erbjuder ett unikt kurspaket inom omgivningspåverkan.