Kurslängd, 1 dag

Ca 8 timmar. Pris 9 450 SEK exklusive moms.

Kursinnehåll:

 • Varför utförs skadeutredningar? Vad är nyttan?
 • Vad är viktigt att beakta i skadeutredningar?
 • Vad innebär naturligt åldrande eller naturliga förändringar för byggnader?
 • Hur utvecklas naturliga förändringar för byggnader över tid?
 • Finns det byggnadsskador som är typiska för mark- och sprängningsarbeten?
 • Går det att jämföra vibrationer i byggnader med påverkan från vind, luftfuktighet och temperatur?
 • Går det att utlösa sättningar i jordlager genom mark- eller sprängningsarbeten?
 • Varför är det bra att behärska spräng-, grundläggnings- och byggnadsteknik vid skadeutredningar
 • Hur kan vibrationsprognoser & laddningsberäkningar förbättra skadeutredningar?
 • Hur kan kunskap inom vibrationsmätning användas i skadeutredningar?
 • Genomgång av viktiga delar i miljöbalken och skadeärenden som avgjorts i domstol
 • Exempel på svenska och internationella publikationer som utgör bra underlag till skadeutredningar
 • Efter godkänt webbaserat kunskapstest erhålls kursintyg

Förkunskapskrav: Grundkurs i omgivningspåverkan, vibrationsmätning, riskanalys respektive vibrationsprognoser & laddningsberäkningar rekommenderas.

Plats: Stockholm eller digitalt via Zoom-länk
Kursledare:
Carl Lind
Kursinnehållet som pdf.

Kurs i Skadeutredning, Tiliaconsult, sprängning, sprängarbete, naturligt åldrande

Foto: Carl Lind