Vårt kursprogram

11 kurser och över 1000 sidor utbildningsmaterial.

Tilia Consult kurskompendier

Digitalt

På några av kurserna kan du välja att delta på distans, via Zoom.

Vår samarbetspartner Vesterlins ser då till att tekniken fungerar som den ska. En IT-butler finns tillgänglig både före och under kursen för dig som väljer att delta online.

På anmälningssidan kan du se vilka kurser det gäller.


Varför behövs kompetensutveckling?

Det är utvecklande

Kompetensutveckling är viktigt för alla yrkesverksamma idag. Det är både personligt utvecklande och ökar chanserna att ta nästa steg i karriären. Det bidrar till att öka det yrkesmässiga självförtroendet.

Du blir effektiv

Både du och din arbetsplats påverkas positivt. Du kan dela med dig av dina nya kunskaper och med ökad kompetens är det lättare, att ta på sig mer kvalificerade arbetsuppgifter och att bli mer effektiv.

Du ökar din motivation

Regelbunden kompetensutveckling och motivation, går hand i hand. Att gå på kurser, föreläsningar och workshops och att dela idéer med branchfolk ger ny energi.

Du har koll på trender

Vår omvärld snurrar snabbt och kompetens är ingenting statisk. Efterfrågan på kunnig arbetskraft är stor. Att hålla sig uppdaterad och att känna till de senaste arbetsmetoderna är av största vikt.

Du kan bidra till innovation

Ditt kunnande är din arbetsgivares största tillgång. Ju mer uppdaterad du är desto bättre blir du på att effektivt lösa problem, att förenkla gamla tillvägagångssätt, samt att se nya affärsmöjligheter.

Hård konkurrens om kompetenta medarbetare

Många kompetenta medarbetare ställer idag höga krav på vidareutveckling. För en arbetsgivare är det en konkurrensfördel att kunna erbjuda kompetensutveckling.

Våra kurser präglas av hög densitet på innehåll.

Tilia Consult erbjuder unika kurser via Tilia Academy

Vår kompetensutveckling är unik och kan tillföra stort värde för alla aktörer inom bygg- och anläggningsbranschen. Utbildningarna är anpassade till både verksamhet och inlärning. Det innebär att kurserna är cirka 6-8 timmar per tillfälle.

Samtliga kurser avslutas med ett webbaserat kunskapstest. Efter godkänt resultat skickas kursintyget till deltagarens e-post.

Alla kurser avslutas med ett kunskapstest.

Kurserna hjälper dig att tillgodose behoven av kompetensutveckling. Oberoende om det handlar om medarbetare, chefer eller tjänstemän.

Du kan få ökad förmåga att utföra komplexa arbetsuppgifter eller bli en bättre kravställare vid upphandlingar.

Det fungerar utmärkt att delta i vår kursverksamhet även om man gått traditionella kurser i sprängteknik t ex grundkurs, ovanjordskurs eller kurs för ansvarig sprängarbetsledare.

Kompetensutveckling till verksamheter

Våra kurser kan även företagsbeställas och vi genomför dem gärna i era konferenslokaler. Det är mycket uppskattat eftersom det ger möjlighet till fria diskussioner, skapar lagkänsla och stärker företagskulturen. Det är även tids- och kostnadseffektivt för verksamheten att kurser hålls i er vanliga kontorsmiljö.

Kontakta Carl Lind på telefon 0708-81 40 47 eller skicka ett mejl till utbildning@tiliaconsult.se för mera information om minsta antal kursdeltagare samt kostnadsförslag.

Foto: Carl Lind